Projektek
2024. 02. 24.

Választási előrejelzés survey adatokból

Projekt időtartama: 2024. február - 2025. február

Kutatócsoportunk elnyerte az Egyetemi Kiválósági Alap (EKA) támogatását az „Új módszer a becslések pontosságának növelésére az empirikus társadalomkutatásban: elérhetőség-alapú utólagos rétegzés” című projektre.

A kutatás során kérdőíves adatokból egy új módszer segítségével választási előrejelzést készítünk, melyben speciális, proxy kérdéseket alkalmazunk, majd ezek alapján utólagos rétegzést végzünk. A speciális kérdések alapján a felkeresett mintát a következő csoportokra osztjuk.

Fő kérdésünk az, hogy mennyiben kapunk így eltérő eredményeket a választásokban való részvétellel kapcsolatos attitűdök becslésekor, amikor nem kizárólag a demográfiai jellemzők alapján, hanem az elérhetőségi csoportok mentén is korrigáljuk a kapott válaszokat.

Az európai parlamenti választásokat megelőzően két adatgyűjtést végeztünk. Ennek elvégzésére kilenc kutatócéggel is felvettük a kapcsolatot, végül az Ipsos piac- és közvéleménykutató vállalattal együttműködve zajlottak a lekérdezések. Az első adatfelvételre május 14-18. között került sor, míg a második lekérdezést a választásokhoz közelebbi időpontra időzítettük, május 29. és június 4. közé. Ezen két adatfelvételi hullám időbeli megoszlását az alábbi ábrán szemléltetjük.

A projekt jelenlegi fázisában a két lekérdezés által létrejött adatokkal dolgozunk: többek között más közvéleménykutatások előrejelzéseivel vetjük össze az általunk mért eredményeket, a két adatfelvétel közti időbeli eltéréseket vizsgáljuk, valamint a becslések javítását célzó súlyozást, korrekciót végzünk az adatokon. Ezen felül különböző elérhetőségi csoportokba rendezzük a válaszadókat az alapján, hogy mennyire könnyen sikerült az operátoroknak felvenni velük a kapcsolatot. Ezt több eltérő módszer mentén megtesszük, jelenleg ennek a kidolgozása zajlik. Az így létrejött, eléréssel kapcsolatos változókból klaszterelemzéssel is megvizsgáljuk az egyes csoportok közti különbségeket. Az elérhetőségi csoportosítás egy lehetséges változatát szemléltetjük az alábbi ábrán.

A projekt jelenlegi szakaszához kötődő tapasztalatokról, eredményekről a kutatócsoport Facebook oldalán is hírt adtunk, mely itt olvasható.

A projekt 2025 februárig tart, mely az európai parlamenti, valamint az önkormányzati választások évében különösen aktuális kutatási témának tekinthető. A módszer több nemzetközi és hazai kutatásra épül és a társadalomtudományok számára is használható eljárást eredményezhet.

Résztvevő kutatók

Rudas Tamás

Professor Emeritus, ELTE TáTK Statisztika Tanszék

Szeitl Blanka

Tanársegéd, ELTE TáTK Statisztika Tanszék

Túry-Angyal Emese

Tanársegéd, ELTE TáTK Statisztika Tanszék

Katona Eszter Rita

Adjunktus, ELTE TáTK Társadalomkutatások Módszertana Tanszék

Nagy Bernadett

Hallgató, ELTE Survey statisztika és adatanalitika MSc

Sarnyai Benedek

Hallgató, ELTE Survey statisztika és adatanalitika MSc

Faragó Sára

Hallgató, ELTE Szociológia BA