Projektek
2022. 12. 15.

Közvéleménykutatási módszerek új technológiai és társadalmi környezetben II.

ELTE TINLAB projekt második szakasz: 2023. január - 2024. január

Ez a projekt a Közvéleménykutatási módszerek új technológiai és társadalmi környezetben I. című kutatás folytatása. Kutatásunkban a magyar lakossági paraméterek (területi internetpenetrációs adatok, összetettválaszadói attitűd-, és szocio-demográfiai összetételbecslések alapján) alapján átültettük azokat a nemzetközi irányelveket, melyek az online kérdőíves adatgyűjtéssel dolgozó kutatások korrekt és megbízható lebonyolításához és az adatok értelmezéséhez szükségesek. Szimulációs vizsgálatokat végeztünk annak érdekében, hogy képet kapjunk arról, hogy milyen kutatási kérdések esetében használhatóak az online gyűjtött kutatási adatok és melyek azok a témák, melyek esetében ez félrevezető lehet. Személyes survey adatok segítségével definiáltuk a populáció offline és az online módon elérhető elméleti almintáit, valamint az ezekből származó becsléseket egyaránt kiértékeltük.

A projektet 2024 első negyedévében sikeresen lezártuk, az eredményeinket egy komplex dashboard formájában összegeztük. Ezen interaktív módon szemléltetjük a fent részletezett adatokat, eredményeket, melyeket hamarosan elérhetővé teszünk a tudományos és a civil szféra számára egyaránt. Addig is ízelítőként publikálunk egy-egy ábrát a szimulációs eredményekről, illetve az internethasználók megoszlásáról életkori csoportok és iskolai végzettség alapján.

Résztvevő kutatók

Szeitl Blanka

Tanársegéd, ELTE TáTK Statisztika Tanszék

Fellner Zita

Tanársegéd, ELTE TáTK Statisztika Tanszék

Katona Eszter Rita

Adjunktus, ELTE TáTK Társadalomkutatások Módszertana Tanszék

Nagy Bernadett

Hallgató, ELTE Survey statisztika és adatanalitika MSc

Sarnyai Benedek

Hallgató, ELTE Survey statisztika és adatanalitika MSc

Kovács Anna

Hallgató, ELTE Szociológia BA

Nguyen Thi Phuong Nhi

Hallgató, ELTE Szociológia BA

Tóth Rebeka

Hallgató, ELTE Szociológia BA