Projektek
2022. 12. 15.

Közvéleménykutatási módszerek új technológiai és társadalmi környezetben II.

ELTE TINLAB projekt második szakasz: 2023. január - 2024. január

Ez a projekt a Közvéleménykutatási módszerek új technológiai és társadalmi környezetben I. című kutatás folytatása. Kutatásunkban a magyar lakossági paraméterek (területi internetpenetrációs adatok, összetettválaszadói attitűd-, és szocio-demográfiai összetételbecslések alapján) alapján átültetjük azokat a nemzetközi irányelveket, melyek az online kérdőíves adatgyűjtéssel dolgozó kutatások korrekt és megbízható lebonyolításához és az adatok értelmezéséhez szükségesek. Szimulációs vizsgálatokat végzünk annak érdekében, hogy képet kapjunk arról, hogy milyen kutatási kérdések esetében használhatóak az online gyűjtött kutatási adatok és melyek azok a témák, melyek esetében ez félrevezető lehet. Személyes survey adatok segítségével definiáljuk a populáció offline és az online módon elérhető elméleti almintáit és az ezekből származó becsléseket is kiértékeljük. A kutatásnak ez a szakasza a szimulációs eredményeket egy komplex dashboard formájában összegzi és interaktív módon elérhetővé teszi a tudományos és a civil szféra számára egyaránt.

Lehetőség van a kutatáshoz csatlakozni szakmai gyakorlat keretei között. Részletes felhívás.